BENELUX Salon

Beste fotoliefhebbers,

Door omstandigheden is de Koninklijke Fotokring Imago Hamme genoodzaakt te stoppen met de organisatie van het jaarlijkse Benelux Fotosalon. 

Wij kijken graag terug op 51 geslaagde edities waarbij we duizenden inzendingen mochten ontvangen en beoordelen. Hierbij werden honderden werken aanvaard of beloond met een medaille, diploma of andere vorm van waardering.      Een bijzondere warme herinnering houden we over aan de vele deelnemers vanuit Nederland en Luxemburg.
Met vereende krachten hebben onze leden zich telkens weer ingezet om de jureringen en de tentoonstellingen tot een goed einde te brengen en werd er steeds hard gewerkt om het niveau “Imago-waardig” te houden. 

In 2018 nemen we een pauze maar geen rust ! Nu al leggen we de fundering voor een nieuwe wedstrijd : het NATIONAAL FOTOSALON IMAGO HAMME dat in het voorjaar van 2019 boven de doopvont zal worden gehouden. 

Wij hopen en rekenen erop dat elk van jullie voor deze eerste editie de beste werken zullen insturen zodat we dit nieuw salon kunnen laten uitgroeien tot een waardige opvolger van het Benelux Salon. 

We zien jullie graag terug in 2019 !

Het bestuur en de leden van de
Koninklijke Fotokring Imago Hamme

 

 

Chers passionnés de la photo,

En raison des circonstances, le Cercle Royal de la Photo Imago Hamme est contraint de cesser l’organisation du Salon annuel de la Photo du Benelux.

Nous revenons sur 51 éditions réussies où nous avons reçu et évalué des milliers de propositions. Des centaines d’œuvres ont été acceptées ou récompensées par une médaille, un diplôme ou une autre forme d’appréciation. Nous gardons un souvenir chaleureux de nombreux participants des Pays-Bas et du Luxembourg. 

En unissant leurs forces, nos membres se sont toujours impliqués pour mener à bien les jurys et les expositions et à travailler dur pour maintenir un niveau digne ce nom. 

En 2018, nous faisons une pause mais pas de repos ! Nous posons déjà les bases pour une nouvelle compétition : le SALON NATIONAL DE LA FOTO IMAGO HAMME qui se déroulera printemps 2019 au-dessus des fonts baptismaux.

Nous espérons et comptons sur le fait que chacun d’entre vous enverra ses meilleurs œuvres pour cette édition afin qu’on puisse laisser ce nouveau salon se développer et qu’il devienne le successeur digne du Salon Benelux.

Nous avons hâte de vous revoir en 2019 !

Le comité de direction et les membres du Cercle Royal de la Photo Imago Hamme